Wel of geen TOL op de Duitse Autobahn?

Door: Mary op 20-07-2017 - reacties

Er wordt al lange tijd over gesproken om ook in Duitsland tol te gaan heffen op de Duitse Autobahnen/snelwegen. Maar aangezien hier heel veel weerstand voor is, is het plan nog niet volledig definitief. Volgens de laatste berichten gaat de Duitse regering de tolheffing vanaf 2019 invoeren. Duitsland wil dat er op de Autobahnen/snelwegen tolheffing wordt betaald. Dit gaat niet op de ouderwetse manier met een vignet, maar digitaal. Online is het vignet te koop en dit wordt dan gekoppeld aan het kenteken van de auto. Door het scannen van de kentekenplaat kunnen ze dan zien of er tol is betaald.  De tol wordt alleen op de snelwegen geheven, dit om te voorkomen dat mensen in het grensgebied zouden moeten betalen als ze net over de grens gaan winkelen of gaan tanken, omdat dit voordeliger is dan in eigen land.

Maar als de buitenlanders wel gebruik moeten maken van de snelwegen om te gaan winkelen of tanken en dus tol moeten gaan betalen, dan zal dit aantal  bezoekers sterk afnemen waardoor er weer veel minder inkomsten zijn voor Duitsland. Zolang je niet over de Autobahnen/snelwegen rijdt in Duitsland, hoef je niet te betalen. Al je dus voldoende tijd hebt zou je over de B-wegen kunnen rijden om de tolheffing te vermijden en zo naar je “vakantie” bestemming kunnen rijden, maar dit kost natuurlijk heel veel tijd.

Wat zijn dan de verwachte kosten voor een vignet?

Hierover is nog veel onduidelijkheid, maar de tolbedragen zullen waarschijnlijk hoger uitvallen dan verwacht. Een tiendagenvignet zal geen 20 maar 35 euro gaan kosten, een tweemaandsvignet geen 40 maar 50 euro. Hoeveel je precies gaat betalen hangt ook af van de auto waarin je rijdt. Schone auto’s betalen minder dan oudere “vervuilende” auto’s. Op jaarbasis geldt een maximaal tarief van € 130,00. Duitsers kunnen dit bedrag via omwegen bij de staat terugvorderen. Met deze tolheffing hoopt de Duitse verkeersminister Dobrindt jaarlijks miljoenen euro’s binnen te halen. Wanneer de tolheffing ingaat is nog onduidelijk, het plan is om dit in 2018 door te gaan voeren, maar de verkiezingen in Duitsland en de Europese Unie kunnen de invoering nog in de weg staan en dan zal de tol zeker niet voor 2019 worden ingevoerd.

 

Duitse tol brengt waarschijnlijk minder op dan verwacht,

Dit i.v.m. alle kosten die gemaakt moeten worden om de tolheffing in te voeren. En van de totale verwachte inkomsten van de tolheffing moeten de Duitse automobilisten worden gecompenseerd en dan blijft er een stuk minder over dan verwacht, zo’n 140 miljoen. De kosten voor de invoering van de tolheffing worden geschat op jaarlijks 211 miljoen, dus hierdoor zal de opbrengst van de tolheffing erg tegenvallen.

Reacties van omliggende landen

Vanuit Nederland wordt met veel weerstand gereageerd. De verantwoordelijke minister van Infrastructuur en Milieu wil er alles aan doen om de invoering van een tolheffing in Duitsland tegen te gaan. Zij hebben samen met Oostenrijk aangekondigd naar de rechter te stappen als de plannen doorgaan. TNL ( Transport en Logistiek Nederland) en de ANWB zijn ook fel tegen. De Nederlandse regering vindt ook dat de mensen in de  zakenwereld worden getroffen. De zakenwereld verwacht dat iedereen flexibel is v.w.b. heen en weer rijden tussen verschillende landen, maar door de tolheffing wordt dit allemaal een stuk minder aantrekkelijk.

Ook Brussel vindt het plan “discriminerend” , omdat de Duitse weggebruikers zouden worden gecompenseerd voor de tolheffing terwijl buitenlandse automobilisten het volle pond zouden moeten gaan betalen en, zoals in Nederland, ook zelf al wegenbelasting betalen. In Frankrijk betaal je al jaren tol voor de grote snelwegen, maar het verschil is, dat in Frankrijk deze wegen worden uitgebaat door verschillende maatschappijen. En in Frankrijk heb je voldoende alternatieve wegen rondom de tolwegen, zodat je de tolwegen kunt mijden op weg naar byv. je vakantie bestemming. Dit in tegenstelling tot Duitsland, waar weinig alternatieve wegen zijn rondom de Autobahn. En het nadeel van de Duitse Autobahen is, dat ze altijd wel ergens aan het werk zijn om het wegennet uit te breiden, hierdoor kunnen, vooral in vakantie periodes, lange files ontstaan. Dus als ze tol willen gaan heffen in Duitsland, moeten ze er eerst voor zorgen, dat de Duitse Autobahn breder wordt en er minder werkzaamheden zijn, dan nu het geval is.